FVA-arbetsledare för nybyggen
Sida

Vid nybyggen där ett bygglov krävs, behövs det också en ansvarig arbetsledare (FVA) för fastighetens vatten- och avloppssystem. Vid våra egna entreprenader kan vi erbjuda dessa tjänster förutsatt att byggnadstillsynen godkänner ansökan. FVA-arbetsledaren övervakar och ser till att installationen utförs … Read More

Avlopp
Sida

Vi utför alla slag av avloppsinstallationer inomhus och utomhus, i nybyggen och saneringsobjekt. Vi erbjuder helhetslösningar för avloppssystem i fastigheter enligt de direktiv som finns i dagens miljökrav. Vi utför installationer till befintliga kommunala avloppssystem och tryckavloppssystem. Vi fungerar som … Read More

Värme
Sida

Sanigo kan värmeinstallationer såsom vattenburna radiatorsystem och vattenburen golvvärme. Vi installerar och utför service på de flesta former av uppvärmningssystem i olika typer av fastigheter. Vi förmedlar samt utför också installationer och service av fjärrvärmecentraler i småhus och bostadsbolag. Vi … Read More

VVS-reparationer och service
Sida

Bubblar det i batteriet, kan det finnas ett läckage eller har trycket bara sjunkit? Håller pumpen ett konstigt ljud eller har den helt stannat? Varför är batteriet bara varmt till hälften. Läcker er toalettstol? Droppar kranen? Kanske ni förundras över … Read More

Kontaktuppgifter
Sida

  Peter Lindström tel. 040 5063285 info[at]sanigo.fi Faktureringsadress Ladugårdsvägen 13 06100 Borgå Besöksadress Industrivägen 12A 06100 Borgå FO-nummer 2592269-3  

Ventilation
Sida

God ventilation är viktig. Människan tillbringar största delen av tiden inomhus fastän den friska luften sägs finnas utomhus. Därför är det väldigt viktigt med ett fungerande ventilationssystem. Vi levererar material samt utför nyinstallationer av ventilationssystem enligt planerade ritningar och utför … Read More

Vatten
Sida

Vi utför alla former av bruksvatteninstallationer och service i egnahemshus, bostäder, sommarstugor eller kontor. Om det behövs helt nya rörinstallationer, ändringar i befintliga eller reparation, så erbjuder vi helhetslösningar eller mindre delar av projektet – allt efter kundens behov. Om … Read More

VVS-arbeten i kök och badrum
Sida

Sanigo har lång erfarenhet och ett mycket gott öga för lösningar i badrum och våtutrymmen samt rörinstallationer i samband med badrumssaneringar. Då man planerar en kommande badrumsrenovering kan vi som vvs-proffs erbjuda en helhetslösning som beaktar både byggplaneraren och kundens … Read More

Företaget
Sida

Efter att Peter Lindström haft äran få jobba i knappt 15 år för ett av Finlands äldsta familjeföretag inom vvs, beslöt han sig för att grunda sitt eget företag, Ab Sanigo Oy, i slutet av år 2013. I dag är … Read More

1 2