Avloppsinstallationer enligt dagens krav

Vi utför alla slag av avloppsinstallationer inomhus och utomhus, i nybyggen och saneringsobjekt. Vi erbjuder helhetslösningar för avloppssystem i fastigheter enligt de direktiv som finns i dagens miljökrav. Vi utför installationer till befintliga kommunala avloppssystem och tryckavloppssystem. Vi fungerar som återförsäljare av pumpstationer.

Om fastigheten befinner sig utanför ett kommunalt vattenverks verksamhetsområde kan installationer av filtreringsbäddar och slutna avloppssystem vara aktuellt. Östra Nyland ligger på ett radonrikt område. Radon är en luktfri och osynlig gas som kan framkalla hälsoproblem. Vid nybyggen krävs alltid installation av radonrör, men i befintliga byggnader som eventuellt saknar dessa, kan en radonsanering bli aktuell.