Ansvarig arbetsledare

Vid nybyggen där ett bygglov krävs, behövs det också en ansvarig arbetsledare (FVA) för fastighetens vatten- och avloppssystem. Vid våra egna entreprenader kan vi erbjuda dessa tjänster förutsatt att byggnadstillsynen godkänner ansökan.
FVA-arbetsledaren övervakar och ser till att installationen utförs korrekt enligt vvs-planeringen.