Varmt och skönt

Sanigo kan värmeinstallationer såsom vattenburna radiatorsystem och vattenburen golvvärme. Vi installerar och utför service på de flesta former av uppvärmningssystem i olika typer av fastigheter. Vi förmedlar samt utför också installationer och service av fjärrvärmecentraler i småhus och bostadsbolag.

Vi planerar smarta lösningar som fungerar klanderfritt dygnet runt och året om. Vi hjälper även till med att spara energi där det går genom att göra rätt injustering av värmesystem, byta ut termostatventiler eller cirkulationspumpar till mera energisnåla. Med rätt dimension och rätt val av produkt kan man spara pengar på sikt.

Vi hjälper till med reparationer och regelbundet underhåll i alla typer av fastigheter. Genom regelbunden service minimerar man risken av otrevliga överraskningar och kan istället spara vatten och energi.