Vi gillar att lösa problem

Bubblar det i batteriet, kan det finnas ett läckage eller har trycket bara sjunkit? Håller pumpen ett konstigt ljud eller har den helt stannat? Varför är batteriet bara varmt till hälften. Läcker er toalettstol? Droppar kranen? Kanske ni förundras över kloaklukten, kan det vara någon packning som läcker? Vi utför alla reparationer och service. Vi är proffs, och rättar till problemen.